Bøger af Alex Riel 

Metamening_press forside.jpg

Bogen sætter fokus på meningsudvikling. Bogen beskriver de strukturer og processer, mennesker anvender til at skabe mening med. Bogen veksler mellem teori og livsfilosofiske øvelser. Det er en grundbog til at arbejde med sin egen livsfilosofi udfra et integrativt perspektiv. 

Praktisk Livsfilosofi 1.jpg

Bogen viser hvorledes filosofi præger menneskers måder at leve på. Bogen veksler mellem teori og praktiske øvelser, hvormed man kan arbejde med sin egen livsfilosofi. En god bog til at åbne et nyt kapitel i sit liv.

Dette er en filosofibog om Vestens syn på ånd og natur. Bogens tese er, at global sameksistens, klimaudfordringen og livsfilosofisk indsigt er tæt forbundet og afgørende for at skabe et nyt verdenssamfund

Køb

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Shoes to Shine

Read More

Bogen peger på ny forskning, som giver mystikernes verdensbilleder relevans. Dette kan medføre et nyt syn på, hvad bevidsthed er, og hvilken rolle mennesket spiller i verden.

Bevidsthedens_evolution_omslag (1).jpg

Bogen viser, hvorledes nye verdensbilleder er ved at opstå, som beror på bevidsthedens evolutionære udvikling.

Vi står på tærskelsen til nye integrale verdensbilleder, som allerede er ved at forandre mennesker og samfund gennemgribende

Livets_største_overraskelse_press.jpg

Bogen rummer en gennemgang af forskningen i, hvorvidt der findes liv efter døden. Menneskers syn på døden spiller en central rolle i den måde, man vælger at leve sit liv på, hvilket giver den livsfilosofisk relevans.