20200526_115322.jpg

Livsfilosofisk konsultation

Bestil en personlig konsultation i livsfilosofi.

Udendørs eller indendørs.

 

Du kan vælge at bo i sandklitterne på Hvide Sande og møderne kan finde sted udendørs.

Du kan fx booke bolig her: https://www.dancamps.dk/nordsoe

Sådan gør du: Vælg et af emnerne nedenfor. Se i Dancamps kalender hvornår der er ledigt. kontakt mig for en mødedato. Bestil overnatninger hos Dancamps Nordsø eller andre steder.

 

Ønsker du personlig livsfilosofisk vejledning med Alex Riel, er det muligt inden for følgende emner:

  • Den eksistentielle samtale 

  • Livsfilosofisk coaching

  • Dit livsfilosofiske Mindmap

  • 'Hard Talk'

Det er fire forskellige metoder til at undersøge din livssituation eller et emne, som du ønsker at arbejde med.

Hver session varer 2½ time og koster 800 kr​. Konsultationen finder sted i Hvide Sande i Midtjylland, eller efter aftale online over ZOOM, Skype etc. eller telefon.

Læs præsentation af Alex Riel her

Læs mere om de fire vejledningstilgange nedenfor

Den eksistentielle samtale

Denne samtaleform er rettet mod mennesker, der oplever menings-løshed. Fx i form af sygdom, sorg, stress, skilsmisse, ensomhed, angst eller lettere depression. Måske sidder du fast i en uholdbar livssituation. Oplevelen af meningsløshed har mange ansigter, men det er via din livsfilosofi, at du finder vejen til en ny mening. Dette er ikke en behandlingsform, men en undersøgelse, hvor vi sammen forsøger at finde nye ressourcer i din livsfilosofi

Livsfilosofisk coaching

Her har du et ønske om at opnå et mål med dit liv. Fx har du en idé eller projekt, du ønsker at gennemføre, eller en personlig ændring i dit liv. Du ved, hvad du vil, men ikke hvordan du skal nå dit mål. Her anvendes ofte de fire livsrum, som et middel til at integrere din indsats.

Livsfilosofisk coaching kan også bruges til at opnå bedre sammen-hænge i sit liv. Her er der fokus på at skabe helhed mellem din psyke og legeme, relationer og samfundssituation.

KONTAKT OS

 Dit

 livsfilosofiske Mindmap

 Vi kortlægger indholdet i din livsfilosofi og ser på forbindelser mellem dine meningsskabende strukturer og processer, som styrer dine fortolkninger i form af dine tanker og følelser. Dette er et livsfilosofisk Mindmap.

Denne metode til selvindsigt er dybdegående, med henblik på at udvikle din livsfilosofi.

Formålet er at øge dine menings-skabende ressourcer på en nuanceret måde. 

Her må påregnes flere sessioner og læsning i Alex Riels bøger. 

KONTAKT OS

'Hard talk'

Dette er en undersøgende samtaleform, hvor du ønsker at blive udfordret på dine syns-punkter. Måske har du et projekt eller en idé, du ønsker sparring på. Du kan ønske en grundig undersøgelse af din livsfilosofi, ideologi eller værdier. 

Det er en sandhedssøgende og venlig samtaleform, hvor vi gennemgår alle de kritiske spørgsmål, som du kan møde. Du opnår indsigt i, hvor solidt dit synspunkt er, og hvilke andre alternative synsvinkler, der findes.