Foredrag & kurser

Jeg holder foredrag og kurser inden for tre områder:

  • Metamening - om hvorledes mening fungerer og udvikles i menneskers og organisationers liv og hverdag

Kunsten at skabe mening

Praktisk livsfilosofi via kommunikation og anvendt etik

Dette kursus handler om menneskers livsfilosofier, og vi ser på, hvordan de udvikler sig. Hermed får deltagerne indsigt i, hvordan mennesker tænker, føler og handler ud fra livsfilosofier. 

Vi går herefter i gang med at se på, hvordan mennesker kommunikerer forskelligt, afhængigt af hvilken livsfilosofi, man er præget af, og hvordan man kan kommunikere meningsfuldt til menneskers livsfilosofier. 

Vi ser på, hvordan etiske holdninger udspringer af livsfilosofier, og hvorledes evnen til at kunne aflæse etiske holdninger hos mennesker er væsentlig for at skabe gode relationer. Etikken anvendes via øvelser med etisk kommunikation i cases, baseret på situationer i hverdagen.

Metamening i organisationer

Metoder til at skabe mening i organisationer

I organisationer mødes mennesker med forskellige livsfilosofier, og samarbejdet beror på gensidig forståelse af hinandens livsfilosofier. Vi ser på, hvordan mennesker med forskellige livsfilosofier organiserer sig forskelligt og de vanskeligheder, der opstår i samarbejdet mellem mennesker med forskellige livsfilosofier. Deltagerne lærer her at genkende forskellige organisationsformer, baseret på livsfilosofi og meningsskabelse. Der gives metoder til, hvordan man kan optimere samarbejdet både internt i organisationen og i relation til eksterne relationer, som er organisationens miljø.

Vi ser på integration af fire bundlinjer: den økonomiske, den sociale, den økologiske og den eksistentielle bundlinje. Det er en såkaldt integrativ organisation, som anvender metameningsmodellen med henblik på at skabe mest mulig mening for flest mulige. Materialet tilpasses gerne til jeres arbejdssituationer i hverdagen.

Personlig livsfilosofisk udvikling

 Lær at anvende livsfilosofiske metoder til selvudvikling

Der gives et overblik over metameningsmodellen, hvorefter vi ser på, hvordan den kan anvendes til personlig udvikling af livsfilosofien. Tesen er her, at meningsskabelse er det væsentligste i personlig udvikling. Vi ser på, hvordan menneskers livsfilosofier udvikler sig i en bestemt rækkefølge på tværs af kulturer. Der gives metoder i form af det livsfilosofiske mindmap, dybdefænomenologisk skyggearbejde, personlighedens fem dimensioner og fire udviklingsretninger samt kroppens meningssprog. Der må påregnes tid til læsning af kortere tekster inden undervisningen. Formålet er, at deltagerne efterfølgende formår at arbejde med deres egen meningsudvikling.

Den livsfilosofiske leder

Ledelse med metamening

Med indsigt i, hvordan mennesker og samfund udvikler sig livsfilosofisk, gives der de bedste betingelser for, at lederen og ledelsen kan træffe langtidsholdbare beslutninger. Metameningsmodellen præsenteres og viser, hvorledes personlig meningsskabelse og organisationens formål integreres. Metoder til vertikal og horisontal ledelse præsenteres og sættes gerne i relation til jeres ledelsesmæssige udfordringer. De fire bundlinjer præsenteres i form af: den økonomiske, den sociale, den økologiske og den eksistentielle. Et af værktøjerne er tjeklister til integration af organisationen internt og eksternt. Afhængig af tid og relevans, arbejder vi med enten den meningsfulde samtale eller værktøjer relevant for lederens personlige livsfilosofiske udvikling. 

Livsfilosofi og kostvaner

Livsfilosofi - det er da noget, man spiser

Der er livsfilosofier bag vores valg af kostvaner, og vi spiser således det, vi tænker og føler. Vores kost afspejler vores livsfilosofi, hvor det er synet på verden og mennesket, som sætter vores værdier, der fører til livsstile, som påvirker vores kostvaner. Livsfilosofier bestemmer på denne måde, hvad vi spiser, og derfor er det så svært at ændre kostvaner. 

Vi ser på, hvordan livsfilosofierne har udviklet sig historisk, og hvordan de har påvirket vores kostvaner og opfattelser af sundhed. Kostændringer fungerer derfor bedst, hvis man samtidigt arbejder med indsigt i sin livsfilosofi. Usunde livsfilosofier kan fører til usunde kostvaner. Med indsigt i livsfilosofi, forstår man bedre, hvorfor man spiser, som man gør, og kan bedre gennemføre holdbare ændringer af kosten. Der er således filosofiske, psykologiske og kulturelle grunde til, at vi spiser, som vi gør, og uden indsigt i dette, er man ikke fri til selv at bestemme, hvad man spiser.

Den meningsfulde samtale

 Den personlige samtales meningsrum

Formidling af mening er formålet med alle samtaler, men med indblik i forskellige samtaleformer kan man blive bevidst i, hvordan meningsprocesser fungerer i samtaler. Når forskellige samtaleformer krydser, bliver samtalen ofte rodet og mister retning. Vi ser derfor på, hvordan man bevidst kan samtale meningsfuldt. 

Deltagerne præsenteres for metameningsmodellen med særlig fokus på vejledning og coaching i form af én-til-én samtaler. Der gives metoder til, hvordan man former den meningsfulde samtale. Den livsfilosofiske samtale kan anvendes i alle samtaler, med henblik på at sætte fokus på menneskers livsfilosofier. Fire samtaleformer præsenteres via: den eksistentielle samtale, den analytiske samtale, den pragmatiske samtale og den kritiske samtale.