Man udsigt vand

Metamening 

Med metamening rettes fokus på de strukturer og processer som ligger bag den måde, mennesker skaber mening på. Man opnår hermed kompetence til at forstå motiver på meningsniveauet i mennesket.

Metamening bygger på omfattende forskning i udviklings-psykologi, samfundsudvikling, hjerneforskning og erkendelses-filosofi, der formidles på et brugervenligt niveau via meta-meningsmodellen.

 

Metameningsmodellen (MM) består af 5 bevidsthedsdimensioner: livsfilosofier, bevidsthedsegenskaber, livsrum, meningstilstande og menneskets psyko-seksuelle polariteter. De er grundlaget for menneskers meningsskabelse. Læs mere om MM nedenfor.

 

På vore kurser og uddannelse kan du lære at anvende MM til personlig udvikling, kommunikation, anvendt etik samt udvikling af organisationer og samfund. Man lærer hermed at anvende et livsfilosofisk perspektiv i hverdagen. 

Læs en artikel om metamening her: 

  Metameningsmodellen

Bevidsthedens egenskaber

Evner

Livsfilosofi

Fortolkninger

Livsrum

Handlinger

  Meningstilstande

Tilstande

Seksualitet

Typer

Livsfilosofi

En livsfilosofi består af et syn på virkeligheden, et menneskesyn og en kerneværdi, hvormed man forholder sig til, hvad det er for en verden, man lever i, og hvad der er godt at gøre med sit liv. Livsfilosofier udvikler sig i mennesker.

Livsfilosofien rummer alle vores fortolkninger.

Bevidsthedens egenskaber

Instinkter, drifter, følelser, intelligens, intuition og hukommelse er bevidsthedens egenskaber. De repræsenterer menneskers udvikling af bevidstheden og viser sig i det vi kan. De kan trænes op og skaber varige forandringer.

Dette er vores evner til at skabe mening.

Livsrum

Vi lever i fire livsrum i hverdagen. Det subjektive rum via psyken, det objektive rum via kroppen, det intersubjektive rum når vi mødes med andre, og det interobjektive rum, via vores fysiske miljøer og systemer.

Det er her mening bliver til handling.

Meningstilstande

Vi føler mening på fire forskellige måder via normaltilstanden, forvirringstilstanden, barrierertilstanden og eurekatilstanden. Det er oplevelsen af normalitet, forvirring, opgivelse eller aha-oplevelse. De kan ændre sig hurtigt.

Det er her, vi oplever mening som tilstande

Seksuelle polariteter

Alle mennesker har både maskuline og feminine træk i deres psykologi. I kønnene er disse træk under udvikling, hen imod en integration i det samme individ. Identiteten forandres fra kønnet til det hele menneske.

Vi oplever mening gennem typer af køn.