Uddannelse til livsfilosofisk vejleder

    

Uddannelsen til livsfilosofisk vejleder giver indsigt i, hvad livsfilosofi er, og hvordan denne kan anvendes til at skabe mening med.

Der er sammenhæng mellem den måde mennesker skaber mening på i hverdagen og overvejelser vedrørende livets store spørgsmål, såsom hvad er verden, hvad er et menneske, og hvilke værdier bør jeg vælge i mit liv. 

På uddannelsen lærer man at anvende metameningsmodellen, der beskriver meningsskabende strukturerer og processer bag menneskers udvikling. Undervisningen vekselvirker mellem teori og praksis via anvendelse af cases. Formålet er at opnå kompetence til at anvende livsfilosofi. 

Læringen omfatter livsfilosofiske metoder til personlig udvikling, kommunikation, anvendt etik, konflikthåndtering, organisations- og samfundsudvikling med særlig fokus på livsfilosofisk vejledning med metameningsmodellen. 

Det er en 1 årig grunduddannelse, der forløber over to moduler med hver 5 undervisningsdage (10 lørdage ialt), samt ½ års efteruddannelse med træning i metoderne (valgfrit), der forløber over et modul (5 lørdage). Læs hele uddannelsesplanen her.

Næste holdstart: Sept: 2021. 

Ønsker du at blive skrevet på listen over forhåndsinteresserede og hermed

modtage information om tilmelding og introduktionsdage, bedes du kontakte os her.

Undervisningen finder sted her:

Sankt Peder Strædet 27B, 3. sal. 1453 Kbh.K.

Pris: 3000 kr. pr. modul, plus udgifter til bøger og kompendier

Underviser: Alex Riel

Optagelseskrav: du skal have en hensigt om at tage hele uddannelsen.

Læs beskrivelse af uddannelse i undervisningsplanen.